plakat konkursowy

ElektroMan - konkurs plastyczny

2013-03-13
elektroodpadyprostezasady.pl
Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej zaprasza uczniów liceów plastycznych, studentów uczelni artystycznych oraz plastyków i amatorów komiksu do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu o elektrośmieciach pt. "ElektroMan", który w ciekawy i nowatorski sposób promuje właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Praca może zostać wykonana dowolną techniką płaską, w formacie od B3 do B1.
Konkurs ma charakter indywidualny. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 2 prace.

Prace konkursowe należy przesłać w wersji papierowej oraz na dowolnym nośniku elektronicznym (w formacie JPG, 300 DPI) wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do biura konkursu, na adres:
Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
ul. Raszyńska 32/44 lok. 140
02 - 026 Warszawa,
w terminie do 10 kwietnia 2013r., decyduje data stempla pocztowego.

W konkursie przewidziano 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia, o wartości od 1.500 zł do 500 zł.

Szczegóły konkursu

Zobacz na czym polega recykling elektośmieci.